Gwarancja

Rozdział ten określa warunki akceptacji gwarancji Eko Architektura sp. z o.o.

DOMKI OGRODOWE I ALTANY     DOMY LETNISKOWE I SAUNY    GARAŻE I WIATY    DOMY CAŁOROCZNE Z IZOLCJĄ    AKCESORIA

są oferowane fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Budynki są wykonane z drewna wysokiej jakości i dostarczony w naturalnej (nieimpregnowanej) formie. Towary są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji są ograniczone do wymiany wadliwych materiałów. Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

W przypadku reklamacji proszę pamiętać o zachowaniu następujących procedur: należy do nas wysłać skan lub oryginał świadectwa kontroli z numerem seryjnym, który posiada każdy produkt. Znajduje się formularz gwarancyjny w instrukcji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji, rozdział C na 6 stronie).

Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki 
w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.

Uwaga: Pamiętaj by przechowywać dokumentację dołączona do pakietu towaru!

Karta kontrolna zawiera numer kontrolny. W przypadku braku numeru kontrolnego, reklamacja będzie utrudniona.

 Klient musi zapewnić wszystkie pozwolenia na budowę (jeżeli takie będą niezbędne), projekty niezbędnych prac.

Klient musi odpowiednio dopasować właściwość farb, które pozwalają na uzyskanie takich powierzchni ścian, które będą w stanie gwarantować długi czas użytkowania ścian po malowaniu.

 Gwarancja na drewniane otwarte elementy budynku 5 lat a na ukryte elementy konstrukcyjne z drewna udzielamy na okres 10 lat.

Gwarancja na malowane drewniane okna i drzwi udzielamy na okres 2 lat.

 W zestawie wszystkie drewniane elementy są w naturalnej (nieimpregnowanej) formie.

 Gwarancja nie obejmuje:

- właściwości drewna jako materiału naturalnego;

- w zależności od efektów atmosfery drewno, które może popękać albo wyschnąć do 5%

- drewniane elementy zawierające sęki mogące wypaść nie stwarzając przy tym zagrożenia dla stabilności domku;

- różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna;

- drewnianych elementów zawierających małe (do 7 cm) pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku;

- lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane;

- desek dachowych i podłogowych, które mogą mieć na swojej powierzchni jakieś niestrugane obszary, różnice w kolorze i drobne ubytki;

- reklamacji wynikających z niewłaściwego montażu domku lub domku zdeformowanego przez osiadanie wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).

- reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w produkcie (projektu) z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi / okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno, ościeżnic przykręconych do balików ściennych, itp.

- reklamacje wynikające z gwarancji są uwzględniane w zakresie wymiany wadliwego materiału.

- reklamacji dotyczących papy dachowej, jeśli w ciągu 90 dni od montażu nie została ona pokryta gontem bitumicznym lub blachodachówką

 Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją:

  1. Nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność)
  2. Nie wystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca                                   
  3. Rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont)
  4. Uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji                   
  5. Wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

  W celu złożenia reklamacji i gwarancji prosimy o wysłanie formularza, który prosimy przekazać́ na kontakt mailowy: pomoc@domkiekoarchitektura.pl zapełniony formularz gwarancji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji rozdziale C na 6 stronie) razem z paragonem (potwierdzeniem sprzedaży) na miejsce zakupu. Tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy będą̨ przekazane te dokumenty skargi będą̨ rozpatrzone w szybkim czasie i bez komplikacji.

 Wadliwe lub uszkodzone części zestawu konstrukcji, które będą̨ przyjęte przez producenta jako sprawa gwarancyjna, zostaną̨ rozwiązane (naprawione lub wymienione) w czasie 30 dni po oficjalnym raporcie otrzymanym przez producenta. Zawartość́ opakowania zestawu konstrukcji należy sprawdzić́ jak najszybciej, ale nie później niż̇ 30 dni po otrzymaniu. 


 Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją: 


- montaż produktu (projektu) nie jest zgodny z instrukcją

- nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność́) 


- niewystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca 


- rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont) 


- uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji 


- wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

 Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

Z poważaniem,

EKO ARCHITEKTURA sp. z o.o.

 

 

Indywidualne zapytania

Dołączyć plik