Wybierz kategorię produktów

Warunki dostawy i gwarancja

Ceny towaru są cenami brutto z dostawą towaru na terenie województw Polski: 
Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Warmińsko-mazurskie. Dostawa na terenie województw nie objętych listą może być dodatkowo płatna. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt.

Kupujący musi zagwarantować swobodny dojazd dla samochodów ciężarowych
.

Wszystkie wiadomości na temat dostawy (wyspy, tereny górskie, stare miasto, zakazy, strefy dla pieszych, ulice trudnodostępne, etc.) muszą zostać uprzednio zgłoszone przed zamówieniem.
Ze względu na to, że pojazdy są różnej wielkości i zakresu, podlegają różnym przepisom obiegu. Jeśli klient nie zgłosi powyższych argumentów w przypadku ich istnienia, dodatkowe koszty ponosi klient.

Klient (nabywca) musi dokonać całkowitej płatności przed wysyłką towaru.

DOMKI OGRODOWE I ALTANY  , DOMY LETNISKOWE I SAUNY , GARAŻE I WIATY , DOMY CAŁOROCZNE Z IZOLCJĄ są dostarczane na paletach.

Długość palety od 1 m do 6 m. Waga palety od 100 kg do 1600 kg.

Towary wysyłane są w paczkach (pakietach) zabezpieczonych przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Ilość paczek zależy od wielkości budynku.

Zalecamy wcześniej zagospodarować sobie miejsce do ich przechowania.

Gdy zamówienie będzie gotowe i zapakowane, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminów dostaw. Data dostawy jest ustalona przez przewoźnika za zgodą klienta.
W przypadku nieuzasadnionej nieobecności klienta w momencie dostawy, można zaplanować nową dostawę za dodatkową opłatą.
 Przy odbieraniu towaru konieczne jest podpisanie potwierdzenia dostawy przewoźnikowi, będzie to wymagane w przypadku reklamacji.
 Nasze produkty są dostarczane ciężarówkami o dużych rozmiarach, w zależności od wielkości modelu domku przez was wybranego, dlatego konieczne jest, aby adres dostawy umożliwiał dostęp większym ciężarówkom.
 Rozładunek będzie prowadzony w odpowiednim miejscu jak najbliżej adresu podanego przez Użytkownika. Wtedy wszystkie wiadomości na temat obiegu (wyspy, tereny górskie, zakazy, stare miasto, strefy dla pieszych, ulice trudnodostępne, etc.) muszą zostać uprzednio zgłoszone na piśmie przez e-mail. 
Ze względu na to, że pojazdy są różnej wielkości i zakresu, podlegają różnym przepisom obiegu. Jeśli klient nie zgłosi powyższych argumentów w przypadku ich istnienia, dodatkowe koszty ponosi klient.

Kupujący musi zagwarantować swobodny dojazd dla samochodów ciężarowych typu TIR oraz rozładunek palet (możliwe opcje to np. koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, auto typu HDS, dźwig, wózek widłowy itp. w zależności od preferencji klienta oraz miejsca rozładunku)

W przypadku braku możliwości swobodnego i bezpiecznego dojazdu do punktu docelowego, bądź gdy istnieje ryzyko uszkodzenia mienia lub ugrzęźnięcia pojazdu kierowca powinien zatrzymać pojazd w miejscu dozwolonym, nie powodując przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. 

 

Gwarancja

Rozdział ten określa warunki akceptacji gwarancji Eko Architektura sp. z o.o.

DOMKI OGRODOWE I ALTANY     DOMY LETNISKOWE I SAUNY    GARAŻE I WIATY    DOMY CAŁOROCZNE Z IZOLCJĄ    AKCESORIA

są oferowane fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Budynki są wykonane z drewna wysokiej jakości i dostarczony w naturalnej (nieimpregnowanej) formie. Towary są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji są ograniczone do wymiany wadliwych materiałów. Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

W przypadku reklamacji proszę pamiętać o zachowaniu następujących procedur: należy do nas wysłać skan lub oryginał świadectwa kontroli z numerem seryjnym, który posiada każdy produkt. Znajduje się formularz gwarancyjny w instrukcji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji, rozdział C na 6 stronie).

Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki 
w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.

Uwaga: Pamiętaj by przechowywać dokumentację dołączona do pakietu towaru!

Karta kontrolna zawiera numer kontrolny. W przypadku braku numeru kontrolnego, reklamacja będzie utrudniona.

 Klient musi zapewnić wszystkie pozwolenia na budowę (jeżeli takie będą niezbędne), projekty niezbędnych prac.

Klient musi odpowiednio dopasować właściwość farb, które pozwalają na uzyskanie takich powierzchni ścian, które będą w stanie gwarantować długi czas użytkowania ścian po malowaniu.

 Gwarancja na drewniane otwarte elementy budynku 5 lat a na ukryte elementy konstrukcyjne z drewna udzielamy na okres 10 lat.

Gwarancja na malowane drewniane okna i drzwi udzielamy na okres 2 lat.

 W zestawie wszystkie drewniane elementy są w naturalnej (nieimpregnowanej) formie.

Uwaga!

Papa podkładowa dołączona w zestawie nie stanowi finalnego pokrycia dachu. Dach należy bez zbędnej zwłoki zabezpieczyć docelowym pokryciem. 

Gwarancja na papę nie obejmuje dachów o spadzie dachu mniejszym niż 12 stopni.

 Gwarancja nie obejmuje:

- właściwości drewna jako materiału naturalnego;

- w zależności od warunków atmosferycznych drewno może popękać albo wyschnąć do 7%;

- drewniane elementy zawierające sęki mogące wypaść nie stwarzając przy tym zagrożenia dla stabilności domku;

- różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna;

- drewnianych elementów zawierających małe (do 7 cm) pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku;

- lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane;

- desek dachowych i podłogowych, które mogą mieć na swojej powierzchni jakieś niestrugane obszary, różnice w kolorze i drobne ubytki;

- reklamacji wynikających z niewłaściwego montażu domku lub domku zdeformowanego przez osiadanie wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).

- reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w produkcie (projektu) z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi / okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno, ościeżnic przykręconych do balików ściennych, itp.

- reklamacje wynikające z gwarancji są uwzględniane w zakresie wymiany wadliwego materiału.

- reklamacji dotyczących papy dachowej, jeśli w ciągu 90 dni od montażu nie została ona pokryta gontem bitumicznym lub blachodachówką

 Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją:

  1. Nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność)
  2. Nie wystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca                                   
  3. Rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont)
  4. Uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji                   
  5. Wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

Uwaga:

Podstawowym warunkiem gwarancji jest właściwa impregnacja budynku drewnianego (wraz z jego elementami), należy więc:

1) dokonać jej maksymalnie w terminie 7dni od dnia wykonania montażu

2) niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia impregnacji) przesłać zdjęcie potwierdzające wykonanie tej czynności wraz ze specyfikacją produktu na adres e-mail: sklep@domkiekoarchitektura.pl 

Z uwagi na charakterystykę materiału jakim jest drewno wszelkie reklamacje domków drewnianych (wraz z ich elementami) niezaimpregnowanych będą odrzucone.

  W celu złożenia reklamacji i gwarancji prosimy o wysłanie formularza, który prosimy przekazać́ na kontakt mailowy: pomoc@domkiekoarchitektura.pl zapełniony formularz gwarancji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji rozdziale C na 6 stronie) razem z paragonem (potwierdzeniem sprzedaży) na miejsce zakupu. Tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy będą̨ przekazane te dokumenty skargi będą̨ rozpatrzone w szybkim czasie i bez komplikacji.

 Wadliwe lub uszkodzone części zestawu konstrukcji, które będą̨ przyjęte przez producenta jako sprawa gwarancyjna, zostaną̨ rozwiązane (naprawione lub wymienione) w czasie 30 dni po oficjalnym raporcie otrzymanym przez producenta. Zawartość́ opakowania zestawu konstrukcji należy sprawdzić́ jak najszybciej, ale nie później niż̇ 30 dni po otrzymaniu. 


 Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją: 


- montaż produktu (projektu) nie jest zgodny z instrukcją

- nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność́) 


- niewystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca 


- rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont) 


- uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji 


- wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

 Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

Z poważaniem,

EKO ARCHITEKTURA sp. z o.o.

 

 

 

Indywidualne zapytania

Dołączyć plik
^