Warunki dostawy i gwarancja

Ceny towaru są cenami brutto z dostawą towaru na terenie województw Polski: 
Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Warmińsko-mazurskie. Dostawa na terenie województw nie objętych listą może być dodatkowo płatna. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt.

Kupujący musi zagwarantować swobodny dojazd dla samochodów ciężarowych.

Wszystkie wiadomości na temat dostawy (wyspy, tereny górskie, stare miasto, zakazy, strefy dla pieszych, ulice trudnodostępne, etc.) muszą zostać uprzednio zgłoszone przed zamówieniem.
Ze względu na to, że pojazdy są różnej wielkości i zakresu, podlegają różnym przepisom obiegu. Jeśli klient nie zgłosi powyższych argumentów w przypadku ich istnienia, dodatkowe koszty ponosi klient.

Klient (nabywca) musi dokonać całkowitej płatności przed wysyłką towaru.

DOMKI OGRODOWE I ALTANY  , DOMY LETNISKOWE I SAUNY , GARAŻE I WIATY , DOMY CAŁOROCZNE Z IZOLCJĄ są dostarczane na paletach.

Długość palety od 1 m do 6 m. Waga palety od 100 kg do 1600 kg.

Towary wysyłane są w paczkach (pakietach) zabezpieczonych przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Ilość paczek zależy od wielkości budynku.

Zalecamy wcześniej zagospodarować sobie miejsce do ich przechowania.

Gdy zamówienie będzie gotowe i zapakowane, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminów dostaw. Data dostawy jest ustalona przez przewoźnika za zgodą klienta. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności klienta w momencie dostawy, można zaplanować nową dostawę za dodatkową opłatą. Przy odbieraniu towaru konieczne jest podpisanie potwierdzenia dostawy przewoźnikowi, będzie to wymagane w przypadku reklamacji. Nasze produkty są dostarczane ciężarówkami o dużych rozmiarach, w zależności od wielkości modelu domku przez was wybranego, dlatego konieczne jest, aby adres dostawy umożliwiał dostęp większym ciężarówkom. Rozładunek będzie prowadzony w odpowiednim miejscu jak najbliżej adresu podanego przez Użytkownika. Wtedy wszystkie wiadomości na temat obiegu (wyspy, tereny górskie, zakazy, stare miasto, strefy dla pieszych, ulice trudnodostępne, etc.) muszą zostać uprzednio zgłoszone na piśmie przez e-mail. Ze względu na to, że pojazdy są różnej wielkości i zakresu, podlegają różnym przepisom obiegu. Jeśli klient nie zgłosi powyższych argumentów w przypadku ich istnienia, dodatkowe koszty ponosi klient.

 

Kupujący musi zagwarantować swobodny dojazd dla samochodów ciężarowych typu TIR oraz rozładunek palet (możliwe opcje to np. koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, auto typu HDS, dźwig, wózek widłowy itp. w zależności od preferencji klienta oraz miejsca rozładunku)

 

W przypadku braku możliwości swobodnego i bezpiecznego dojazdu do punktu docelowego, bądź gdy istnieje ryzyko uszkodzenia mienia lub ugrzęźnięcia pojazdu kierowca powinien zatrzymać pojazd w miejscu dozwolonym, nie powodując przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. 

 

Gwarancja

Rozdział ten określa warunki akceptacji gwarancji Eko Architektura sp. z o.o.

DOMKI OGRODOWE I ALTANY     DOMY LETNISKOWE I SAUNY    GARAŻE I WIATY    DOMY CAŁOROCZNE Z IZOLCJĄ    AKCESORIA

są oferowane fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Budynki są wykonane z drewna wysokiej jakości i dostarczony w naturalnej (nieimpregnowanej) formie. Towary są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji są ograniczone do wymiany wadliwych materiałów. Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

W przypadku reklamacji proszę pamiętać o zachowaniu następujących procedur: należy do nas wysłać skan lub oryginał świadectwa kontroli z numerem seryjnym, który posiada każdy produkt. Znajduje się formularz gwarancyjny w instrukcji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji, rozdział C na 6 stronie).

Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki 
w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.

 

Uwaga: Pamiętaj by przechowywać dokumentację dołączona do pakietu towaru!

Karta kontrolna zawiera numer kontrolny. W przypadku braku numeru kontrolnego, reklamacja będzie utrudniona.

 Klient musi zapewnić wszystkie pozwolenia na budowę (jeżeli takie będą niezbędne), projekty niezbędnych prac.

Klient musi odpowiednio dopasować właściwość farb, które pozwalają na uzyskanie takich powierzchni ścian, które będą w stanie gwarantować długi czas użytkowania ścian po malowaniu.

 Gwarancja na drewniane otwarte elementy budynku 5 lat a na ukryte elementy konstrukcyjne z drewna udzielamy na okres 10 lat.

Gwarancja na malowane drewniane okna i drzwi udzielamy na okres 2 lat.

 W zestawie wszystkie drewniane elementy są w naturalnej (nieimpregnowanej) formie.

Uwaga!

Papa podkładowa dołączona w zestawie nie stanowi finalnego pokrycia dachu. Dach należy bez zbędnej zwłoki zabezpieczyć docelowym pokryciem. 

Gwarancja na papę nie obejmuje dachów o spadzie dachu mniejszym niż 12 stopni.

 

Gwarancja nie obejmuje:

- właściwości drewna jako materiału naturalnego;

- w zależności od warunków atmosferycznych drewno może popękać albo wyschnąć do 7%;

- drewniane elementy zawierające sęki mogące wypaść nie stwarzając przy tym zagrożenia dla stabilności domku;

- różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna;

- drewnianych elementów zawierających pęknięcia bądź szpary, będące efektem naturalnego procesu związanego z pracą drewna oraz jego wysuszaniem/regulacją wilgotności materiału, które nie wpływają na strukturę domku;

- lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane;

- desek dachowych i podłogowych, które mogą mieć na swojej powierzchni jakieś niestrugane obszary, różnice w kolorze i drobne ubytki;

- reklamacji wynikających z niewłaściwego montażu domku lub domku zdeformowanego przez osiadanie wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).

- reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w produkcie (projektu) z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi / okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno, ościeżnic przykręconych do balików ściennych, itp.

- reklamacje wynikające z gwarancji są uwzględniane w zakresie wymiany wadliwego materiału.

- reklamacji dotyczących papy dachowej, jeśli nie została ona pokryta gontem bitumicznym lub blachodachówką.

- reklamacji elementów ruchomych takich jak m.in. okna i drzwi, w zakresie zmian wynikających z naturalnych właściwości drewna, powstałych w trakcie normalnego użytkowania lub działania czynników atmosferycznych.

- okresowej regulacji np. okien, drzwi, podpór słupów itp. wynikających z normalnego użytkowania oraz pracy drewna.

 

Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją:

  1. Nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność)
  2. Nie wystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca                                   
  3. Rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont)
  4. Uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji                   
  5. Wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

 

Uwaga:

Podstawowym warunkiem gwarancji jest właściwa impregnacja budynku drewnianego (wraz z jego elementami), należy więc:

1) dokonać jej maksymalnie w terminie 7dni od dnia wykonania montażu

2) niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia impregnacji) przesłać zdjęcie potwierdzające wykonanie tej czynności wraz ze specyfikacją produktu na adres e-mail: sklep@domkiekoarchitektura.pl 

Z uwagi na charakterystykę materiału jakim jest drewno wszelkie reklamacje domków drewnianych (wraz z ich elementami) niezaimpregnowanych będą odrzucone.

  W celu złożenia reklamacji i gwarancji prosimy o wysłanie formularza, który prosimy przekazać́ na kontakt mailowy: pomoc@domkiekoarchitektura.pl zapełniony formularz gwarancji (klient znajdzie ten formularz w instrukcji rozdziale C na 6 stronie) razem z paragonem (potwierdzeniem sprzedaży) na miejsce zakupu. Tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy będą̨ przekazane te dokumenty skargi będą̨ rozpatrzone w szybkim czasie i bez komplikacji.

 Wadliwe lub uszkodzone części zestawu konstrukcji, które będą̨ przyjęte przez producenta jako sprawa gwarancyjna, zostaną̨ rozwiązane (naprawione lub wymienione) w czasie 30 dni po oficjalnym raporcie otrzymanym przez producenta. Zawartość́ opakowania zestawu konstrukcji należy sprawdzić́ jak najszybciej, ale nie później niż̇ 30 dni po otrzymaniu. 

 

Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją: 

- montaż produktu (projektu) nie jest zgodny z instrukcją

- nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność́) 

- niewystarczająca powłoka farby lub bejcy przed działaniem wilgoci, słońca 

- rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont) 

- uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji 

- wpływ każdej klęski żywiołowej, takich jak błyskawica, huragany i tornada (force majeure).

 Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.

 

Zestaw elementów pakowany jest w sposób mający na celu minimalizację ryzyka powstawania uszkodzeń transportowych zawartości. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że fabryczne ułożenie i pakowanie ogranicza oddychanie (folia/drewno, brak przekładek) i kontrolowaną pracę drewna.  Mając na uwadze charakterystykę materiału - dostawa i montaż powinny odbyć się niezwłocznie po spakowaniu. Nie zalecamy przechowywania zestawów w fabrycznych opakowaniach.

 

Każdy z przykładowych domków opisywanych na stronie sklepu zawiera propozycję różnych rozwiązań domków drewnianych. Po dokonaniu zamówienia wszystkie elementy zestawu są produkowane według indywidualnych wskazań, specyfikacji i wytycznych Klienta. Zestawy są więc zawsze wykonywane i kompletowane na potrzeby indywidualnego Klienta.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Odbiorcy w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, itp.;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Odbiorcę lub wskazaną przez niego osobę. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, umowę uważa się za niezawartą.  Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym rzecz zostanie zwrócona na adres Dostawcy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odbiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Pozostałe kwestie nie poruszone w zakładce https://domkiekoarchitektura.pl/warunki-dostawy-i-gwarancja dostępne są w regulaminie sklepu Eko Architektura sp. z o.o. https://domkiekoarchitektura.pl/regulamin

 

Klient dokonując zamówienia oświadcza, że zapoznał się z powyższymi informacjami i je akceptuje.

W przypadku najmniejszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji: +48 856 723 031 lub sklep@domkiekoarchitektura.pl

Z poważaniem,

EKO ARCHITEKTURA sp. z o.o.

+48 856 723 031 Kontakt Darmowy katalog do pobrania Oferta

Strona EKO ARCHITEKTURA wykorzystuje cztery główne rodzaje plików cookies.

Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na niezbędne pliki cookie. Możesz także wyrazić zgodę na użycie innych plików cookie. Szczegółowe informacje o plikach cookies i sposobie ich wykorzystywania w naszej Polityce Prywatności.